Produkter

Rättvisemärkt

Är en oberoende produktmärkning och din garanti för att en produkt uppfyller internationella fairtradekriterier. 

Svanen

Är det officiella miljömärket för Norden. Svanen granskar varor och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Man ställer sedan hårda miljökrav men även krav på funktion och kvalitet.

Bra Miljöval

Innebär att företaget som tillverkat produkten lever upp till de krav som ställs av Svenska Naturskydds-föreningen. En gång om året görs en noggrann kontroll av alla de företag som har licens att använda märket "Bra Miljöval". 

KRAV

Visar att produktionen har skett på ett miljövänligt och etiskt vis. 

FSC, Forest Stewardship Council

Är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC-systemet bygger på frivillig certifiering av ett ansvarsfullt skogsbruk. 

PEFC

Står för ”Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes” vilket betyder ”Program för bekräftelse av skogscertifieringssystem”. Mer information om PEFC finns att läsa på www.pefc.se.

Återvinningssymbolen

Visar att produkten, delvis eller i sin helhet, är tillverkad av återvunnet material. Andelen återvunnet material anges vid respektive produkt.

 

©2023 Adilimo AB Alla priser anges i SEK.